Eğitici ve öğretici oyunlarla sınıfta eğlence!

Bilimix eğitim setleri öğrencilerin eğitim hayatına eğlence odaklı yaklaşır. Müfredat kazanımlarına uygun hazırlanan eğitici oyuncaklar, öğrenmeyi etkili ve eğlenceli hale getirir. Oyunlaştırılmış öğrenme süreçleri çocuklara eğlenceli öğrenme deneyimleri sunarak öğrenme sürecinin daha verimli olmasına yol açar. Eğitim ve müfredatın içine entegre edilen oyun süreçleri ise öğrencilerin derslere olan ilgi, motivasyon ve katılımını olumlu yönde etkileyerek akademik başarının artmasına katkıda bulunur.

Çocukların özgüvenini yükselterek etkili bir öğrenme deneyimi sunan ilkokul eğitim setlerimiz; Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Görsel Sanatlar ile ilgili müfredat derslerini kapsar. İlkokul müfredat kazanımlarına uygun şekilde geliştirilen eğitici oyuncaklar, öğrencilere interaktif bir öğrenme ortamı sunar. Çocuklar belirli bir senaryo ve kurguya göre hazırlanan eğitici oyunlarla dersler arasında kolayca ilişki kurarak bilgileri daha rahat kavrar. Böylelikle kendilerini daha rahat ifade edebileceği, sosyal becerilerinin geliştiği, yaşamla ilişkilendirilen deneyimlerle kalıcı bir öğrenme gerçekleşir.

Müfredata Uygun Eğitim Setleri

Eylül ayından Haziran ayına kadar müfredat kazanımları ile birebir uyumlu eğitim setleri gönderilerek sürdürülebilir öğrenme ortamları oluşturulur.

Eğitici Oyunlar ile Öğrenme

Derslerle ilişkilendirilen eğitici oyunlar çocukların içsel motivasyonlarının artmasını, eğlenerek öğrenme deneyimiyle bilgi ve becerilerinin gelişmesini sağlar.

21. Yüzyıl Becerileri

İletişim, iş birliği, yaratıcılık ve eleştirel düşünme becerileri kazandıran eğlenceli eğitim setlerimizle çocuklar 21.yy. becerilerini geliştirir.

Akademik Başarı

Eğitim sürecinde oyunlaştırma, çocukların derse olan ilgisini, katılımını ve motivasyonunu yükseltir. Okula ve derslere olan bağlılığı güçlendirerek akademik başarıyı artırır.

Okullarda Test

Edildi!

Eğlenerek öğrenmenin, öğrencilerin öğrenme sürecindeki olumlu etkisini göstermekten heyecan duyuyoruz. İki farklı sınıfta verilen derslerde; sadece konu anlatımıyla işlenen dersteki öğrenciler %57’lik bir başarı yakalarken, konu anlatımı sonrası Bilimix eğitim setleri verilen dersteki öğrenciler ise %86’lık bir başarı yakaladı. Bu sonuçlar göz önüne alındığında öğrencilerin bilgiyi uygulayarak öğrenmesi, öğrenirken eğlenmesi, öğrenme sürecinde daha verimli sonuçlar alınmasını sağladı.

Bilimix Eğitim Setleri için Öğretmenler

Ne Diyor?

Setler gayet eğletici ve öğretici. Öğrenciler severek yaptılar. El becerilerini geliştirirken düşünmelerini sağlıyor. Etkili bir eğitim seti olduğunu düşünüyorum.

Nazlı G. – Sınıf Öğretmeni

İletişime Geç

Bizimle iletişim için aşağıdaki formu kullanabilirsiniz. Bilimix hakkında daha detaylı bilgi için hakkımızda sayfasına göz atabilirsiniz. Eğlenceli içerikler için blog sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Gönderdiğiniz için teşekkür ederiz!